جستجو :  

     User : Guest | Sign In

 

[ صفحه اصلي ] [ معرفي موسسه ][اخبار][مقالات] [محصولات][ثبت سفارش] [درباره طراح نرم افزار] [سايتهاي مرتبط] [تماس باما]   

گروه مهندس فاروقي در سال 1380 با
 

گروه مهندس فاروقي در سال 1380 با هدف بهبود وارتقاء كيفي وكمي محاسبات مهندسي عمران تشكيل و با انگيزه تسريع و تصحيح در امور مربوط به محاسبه يك سازه سالم آغاز به كار كرد.
معرفي بيشتر

 

صفحه اصلي
اخبـــار و رويدادها
مقالات
محصولات
سفارشات
درباره طراح نرم افزار
سايتهاي مرتبط
تماس با ما
 

ايستا - توصيف نرم افزار

 
BASE PLATE
نرم افزارهاي سازه و پي
گروه : سازه
آخرين بروز رساني :27/07/1388
قيمت : 0
[Download]


 طراحي اتصالات كف ستوني  Base Plate Design  
 
 
 
 
الف-قابليت هاي محاسباتي نرم افزار
 
-قابليت طراحي اتصالات خمشي دومحوره و تك محوره براي اولين بار در ايران به صورت كاملا دقيق
 -قابليت انتخاب تركيبات با هرنوع آرايش ورق
 -قابليت طراحي اتصالات گيردار ومفصلي
 -قابليت طراحي اتصالات
ستونهاي گوشه وكناري
 
-قابليت انتخاب مقاطع و پروفيلهاي مورد استفاده در ايران
 -قابليت طراحي خودكار ابعاد وضخامت كف ستون به صورت مربع يا مستطيل
 -قابليت كنترل ويا محاسبه تنشها با استفاده از تعداد معلوم ميل مهارها
 -قابليت تغيير ابعاد با توجه به محدوديت هاي هندسي
 -قابليت كاهش ضخامت با استفاده از قرار دادن سخت كننده ها(لچكي ها)
 -قابليت طرح ابعاد وضخامت لچكي ها با هر تركيب جوابگوي دلخواه
 -قابليت طرح جوش اتصال لچكي ها
 -قابليت طرح ومحاسبه تعداد ميل مهارها (
bolts) با استفاده از هر نوع ميل مهار با هر مقاومت ويا قطر
 -قابليت طرح فواصل سوراخها وهمچنيين طولهاي مهاري ميل مهار ها
 
ب-قابليت هاي كمكي نرم افزار
 
-قابليت  ورود اطلاعات از هر دو برنامه SAP90,SAP2000,ETABS2000
 
-قابليت ذخيره وبازيابي اطلاعات در هر مرحله از محاسبات
 -قابليت انتقال نتايج طراحي به صورت دفتر چه هاي محاسباتي همراه با اشكال مربوطه
 -قابليت چاپ ويا ذخيره دفتر چه هاي محاسباتي
 -قابليت نصب برروي
WINDOWS 95,98,ME,2000&XP
 
ج-آيين نامه هاي مورد استفاده در نرم افزار
 
-در اين نرم افزار به علت يكساني ،ضوابط هر دو آيين نامه مبحث ده مقررات ملي ايران وآيين نامهAISC مورد استفاده قرار گرفته ولي پايه بر اساس مبحث دهم مي باشد.
 
 
تغييرات در نسخه جديد :
تغییرات نسخه 5.02:

1- قابلیت بازخوانی از همه نسخه های ETABS

2-برخی تغییرات جزئی در محاسبات نرم افزار

 تغييرات نسخه 5.01:
1- 
تصحيح در محاسبه چشمه هاي 4 طرف گيردار مقاطع 
 
٢- تصحيح در محاسبات چشمه هاي سه طرف گيردار وقتي نسبت عرض به طول چشمه كمتر از 0.5 است.

 تغييرات نسخه ٥.٠ ( 4.9f ) نسبت به نسخه 4.9b  : 
 
1-تصحيح در محاسبه تنش مجاز اوليه (fp1) براي تخمين ابعاد ابتدايي كف ستون - تصحيح ابعاد نهايي .
 
٢- تصحيح پيغام خطا در محاسبه چشمه هاي دوطرف گيردار براي حالتي كه لچكيها به صورت BOX SHAPE باشد.
 
٣- تصحيح يك مورد در چرخه محاسبه برنامه هنگامي كه هر دو خروج از مركزيت بزرگتر از L/2 باشد.
 
تغييرات 4.9b نسبت به نسخه 4.9  :
 
1-تصحيح محاسبه خمش در چشمه دوطرف گيردار (C) .
 
تغييرات 4.9 نسبت به نسخه 4.:
 
1-تصحيح اشكال موجود در طراحي كف ستون همراه با سخت كننده در حالتي كه برون محوري در هردو جهت كمتر از L/6 باشد.
 
2-تصحيح محاسبه خمش در چشمه دوطرف گيردار (C) بر اساس نسبت ابعاد چشمه.
 
تغييرات 4.6 نسبت به نسخه 4.5:
 
1-تصحيح اشكال طراحي بولتها براي كشش در حالتي كه برون محوري در هردو جهت كمتر از L/6 باشد.
 
تغييرات 4.5b نسبت به نسخه 4.22  :
 
1-تصحيح اشكال عدم نمايش جعبه اطلاعات پروفيل در حالتي كه انتخاب قبلي Box باشد.
 
2-اضافه نمودن امكان اتصال ورقهاي تقويتي جان  به بال  براي مقاطع I (سه مقطع اول در برنامه ).
 
3-قابليت بازخواني نيروهاي پاي ستون از SAP2000 Vr 9

 


New Page 1

www
 

ISTA INS ABOUT COPY RIGHT